Okrem vymenovaných referenčných stavieb sa podrobne zaoberáme prevádzkami, kde sa manipuluje s nebezpečnými a škodlivými látkami. Tieto prevádzky predovšetkým musia spĺňať ekologické podmienky ovzdušia, odpadového hospodárstva, vodného zákona, resp. prevádzky s horľavými látkami, ktoré musia spĺňať podmienky požiarnych noriem a vyhlášok.

Prehľad nami realizovaných projektov

Veľké farmy dojníc – Farma Majcichov, a.s.; FirstFarms Agra M s.r.o.
Komplexná farma uzavretého stáda ošípaných, - PD Chynorany
Výroba strojových prototypových zariadení a výroba sviečok, - Form engineering Boleráz
Triskacie a striekacie boxy železničných vagónov - ŽOS, a.s. Trnava
Administratívno-skladový areál, - VIA, s.r.o. Trnava
Rekonštrukcia hospodárskej budovy na bitúnok, - PM, s.r.o. Tisovec
Rekonštrukcia farmy dojníc, Mikros-vin Mikulov, ČR
Opravárenské dielne, SAD Trnava
Podzemné sklady nebezpečných látok-ropné látky, Elastik Šelpice
Ustajňovacie kapacity a jazdiareň pre kone, Radvaň, s.r.o. Nová Bošáca
Sklady a distribúcia nafty - Zvolen
Sklady monoetylénglykolu - Elastik Šelpice
Čerpacia stanica PHM- Empark Trnava Modranka
Servisná hala s umyvárkou – Empark Trnava - Modranka
Práčovňa pracovných odevov LINDSTRÖM-Trnava
Sklady DAM-Belar - Dunajská Streda
Dopravné stredisko - Horný Jatov
Agroturistické centrum – PD Šípkové
Agroturistické centrum - Semat Trnava
Výroba svetlovodivých dosiek - iNanoTech Slovakia
Výroba kovového nábytku vrátane povrch. úprav- Besyn s.r.o. Trnava
Zhodnocovanie plastových odpadov - Lučenec Milenium Trading s.r.o.
Zhodnocovanie plastových odpadov - Sereď-PC invest s.r.o.
A mnoho ďalších....
Bioplynové stanice
Množstvo stavieb podzemných a nadzemných zariadení hnoja a hnojovice a siláží
Množstvo nadzemných nádrží na PHM (nafta, benzín)
Množstvo rekonštruovaných objektov a nových objektov pre hovädzí dobytok
Množstvo rekonštruovaných objektov a nových objektov pre ošípané
Množstvo nových a rekonštruovaných objektov pre výkrm a odchov hydiny vrátane znáškových hál s príslušenstvom
Objekty na spracovanie a skladovanie rastlinných produktov
Množstvo rekonštruovaných a nových rodinných domov

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať našu kanceláriu. Radi Vám poskytneme bližšie informácie o našich službách, prípadne si dohodneme osobnú konzultáciu.

Copyright 2019 PROGRES-team s.r.o. | web: fg Ateliér Trnava