NAŠE SLUŽBY ZAHŔŇAJÚ TIETO ČINNOSTI, KTORÉ VYKONÁVAME TÍMOVOU SPOLUPRÁCOU:

Základné činnosti firmy spočívajú v komplexnom spracovaní projektovej dokumentácie vo všetkých jej etapách od samotnej prípravy t.j. od samotného zamerania objektu či terénu, cez zhotovenie návrhov, zabezpečenie a vybavenie posudzovania všetkých vplyvov na prostredie, až po realizáciu kompletnej projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti.

Ku spracovaným projektom vykonávame komplexnú Inžinierku činnosť - IČ (komunikácia so štátnymi inštitúciami) pre maximálne urýchlenie kladného vybavenie potrebných povolení ku stavebným povoleniam, územným povoleniam, povolenie na prevádzku, kolaudačnému rozhodnutiu atď...

    

Náš Team Inžinierov a Technikov

Inžinier na výkon komplexných inžinierskych stavieb

Inžinier pre stavebné konštrukcie

Inžinier na statické posúdenie a navrhnutie stavieb

Inžinier pre energetické vybavenie a zhodnotenie stavieb

Inžinier protipožiarneho bezpečnosti a zabezpečenia stavieb

Realizujme rozpočtovanie stavieb (Výkaz-Výmer-Zadanie) (spracovanie kompletných rozpočtov ku projektom)

Zabezpečujme technika pre výrobné technologické zariadenia

Zabezpečujme technika pre revízne správy Eletro, Voda-Kanál, Plyn

Zabezpečujme Technika pre TZB (Technické zariadenie budov)

Zabezpečujme Technika pre BOZP

Máme Certifikovaného pracovníka na skúšky tesnosti pre prepravu a skladovanie nebezpečných látok certifikovaného od ATG CERT s certifikátom LT2 HS, tieto skúšky vyžaduje vodný zákon 364/2004 Z. z.

Máme Certifikovaného pracovníka na skúšky merania hrúbok materiálov ultrazvukovou metódou certifikovaného od SNAS s certifikátom na UTT 01-07

Naše projektantské služby

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Geometrické zameranie, plány trvale zastavaného územia
Zámer na posúdenie vplyvu na životné prostredie – EIA (Enviromental Impact Assessment)
Zámer na posúdenie vplyvu na zdravie ľudí HIA (Health Impact Assessment)

Spracovanie tendrových dokumentácií
Autorský dozor počas realizácie
Výkon inžinierskej činnosti - IČ
Výkon stavebného dozoru
Nedeštruktívne skúšky – Skúšky tesnosti LT2 HS a Meranie Hrúbok materiálov UTT 01-07

Naše ubytovacie služby:

Poskytujeme ubytovacie služby v súkromí v obci Zvončín, ktorá sa nachádza 5 km od Trnavy v krásnych priestoroch s parkovaním a vlastnou záhradou:
Apartmánový dom Zvončín 59,
Rodinný dom - ubytovanie v súkromí Zvončín 36,
Prevádzková doba na zavolanie a to na kontakt: 0907/551 035 alebo 0903/438 562
Zodpovedná osoba: Ing. Milan Císar

Copyright 2019 PROGRES-team s.r.o. | web: fg Ateliér Trnava