REFERENCIE

Zoznam niektorých referenčných realizovaných stavieb

 • Triskacie a striekacie boxy železničných vagónov, ŽOS, a.s. Trnava
 • Komplexná farma uzavretého stáda ošípaných, PD Chynorany
 • Výroba strojových prototypových zariadení a výroba sviečok, Form engineering Boleráz
 • Administratívno-skladový areál, VIA, s.r.o. Trnava
 • Rekonštrukcia hospodárskej budovy na bitúnok, PM, s.r.o. Tisovec
 • Rekonštrukcia farmy dojníc, Mikros-vin Mikulov, ČR
 • Opravárenské dielne, SAD Trnava
 • Podzemné sklady nebezpečných látok-ropné látky, Elastik Šelpice
 • Ustajňovacie kapacity a jazdiareň pre kone, Radvaň, s.r.o. Nová Bošáca
 • Množstvo stavieb podzemných a nadzemných zariadení hnoja a hnojovice a siláží
 • Množstvo nadzemných nádrží na PHM (nafta, benzín)
 • Množstvo rekonštruovaných objektov a nových objektov pre hovädzí dobytok
 • Množstvo rekonštruovaných objektov a nových objektov pre ošípané
 • Množstvo nových a rekonštruovaných objektov pre výkrm a odchov hydiny vrátane znáškových hál s príslušenstvom
 • Objekty na spracovanie a skladovanie rastlinných produktov
 • Množstvo rekonštruovaných a nových rodinných domov
 • Sklady a distribúcia nafty-Zvolen
 • Sklady monoetylénglykolu-Šelpice
 • Čerpacia stanica PHM-Modranka
 • Servisná hala s umyvárkou-Modranka
 • Práčovňa pracovných odevov LINDSTRÖM-Trnava
 • Sklady DAM-Belar-Dunajská Streda
 • Dopravné stredisko-Horný Jatov
 • Bioplynové stanice – 10 stavieb
 • Agroturistické centrum – PD Šípkové
 • Agroturistické centrum Semat Trnava
 • Trenčín Nozdrkovce
 • Výroba svetlovodivých dosiek-iNanoTech Slovakia
 • Výroba kovového nábytku vrátane povrch. úprav-Besyn s.r.o. Trnava
 • Zhodnocovanie plastových odpadov-Lučenec Milenium Trading s.r.o.
 • Zhodnocovanie plastových odpadov-Sereď-PC invest s.r.o.