PROJEKTY

POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY a stavby potravinového priemyslu

 • komplexné farmy,
 • hovädzí dobytok, ošípané, hydina – ustajnenie, výkrm, odchov, výbehy,
 • bitúnky, spracovanie mäsa, spracovanie mlieka, pekárne
 • sklady techniky, slamy, veľkoobjemových krmív, obilia, siláže, hnoja,
 • hnojné hospodárstvo,
 • jazdiarne pre kone, ustajnenie
 • nadzemné nádrže na PHM /pohonné hmoty/
 • servisné haly

 OBČIANSKE STAVBY

 • rodinné domy
 • penzióny – agroturistické centrá

 STAVBY priemyselného charakteru

 • strojárenského
 • komunálneho – práčovne
 • chemického – skladovanie chemických látok
 • elektrotechnického
 • sklady nebezpečných látok
 • automobilového – dopravné strediská
 • bioplynové stanice